วิธีการร่วมกิจกรรม

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมได้ที่ store.central.co.th/watchfair2016 และทำการโหวตนาฬิกาที่ชอบให้ครบทั้ง 5 หมวด
โดยโหวตได้หมวดละ 1 เรือนเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ – 19 สิงหาคม 2559