ปรับเปลี่ยนเส้นทางจราจร และจุดบริการใหม่ เซ็นทรัลชิดลม - Central Department Store

ปรับเปลี่ยนเส้นทางจราจร และจุดบริการใหม่ เซ็นทรัลชิดลม


การปรับเปลี่ยนเส้นทางจราจร และจุดบริการใหม่ เซ็นทรัลชิดลม

Download Map

เนื่องจากเซ็นทรัลชิดลมได้มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางจราจร และจุดบริการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ทางห้างฯจึงขอเรียนรายละเอียดต่างๆ ข้างต้น ดังนี้

1.เส้นทางจราจร และจุดจอดรถภายในบริเวณห้างฯ ได้แก่
A อาคารจอดรถชิดลมทาวเวอร์
B ลานจอดรถบุษราคัม ชั้น B
C อาคารจอดรถเพทาย

หรือจอดรถได้ที่ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี (สามารภประทับตราจอดรถได้ทั้งชิดลม และเอ็มบาสซี)

2.จุดบริการเสริมต่างๆ ได้แก่
   2.1 จุดบริการ Grab Taxi (หน้า FoodHall อาคารเซ็นทรัลชิดลมทาวเวอร์ A )
   2.2 จุดจอดรถหลังคาสูงไม่เกิน 2.2 เมตร (อาคารเซ็นทรัลชิดลมทาวเวอร์ A ชั้น B)
   2.3 จุดนัดหมายพนักงานขับรถ

ลงรถประตูอาคารชิดลมทาวเวอร์ A ชั้น 1 ขึ้นรถได้ที่ Thai Thai ชั้น 2
หรือ ประตูทางออก FoodHall ฝั่งถนนชิดลม
ลงรถประตูมรกตตึกห้างสรรพสินค้า ชั้น 1 ขึ้นรถได้ที่ลานจอดรถบุษราคัม ชั้น B B

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 0 2793 7001-3

 


Dear Valued Customer,

Central Chidlom is renovating its traffic routes and offering new service points,
Starting from 12th October, 2015

1. Alternative parking areas
A Central Chidlom Tower
B Bussarakam Parking Lot (Basement Level)
C Paetai Building Parking Lot

Parking is also available at Central Embassy (parking is validated at both Central Chidlom & Central Embassy)

2. New service points
2.1 Grab Taxi Pick-up Point
2.2 Parking Area (Basement Level) for high-top vehicles, Maximum height 2.2 metres
2.3 Chauffeur Drop-Off & Pick-Up Points

– Drop-off point at Central Chidlom Tower. Pick-up point at Thai Thai, 2nd fl or the FoodHall exit, Chidlom Road
– Drop-off point at Morakot entrance. Pick-up point at B level, Bussarakam Parking Lot

For more information, please call Customer Services on 0 2793 7001-3 

TOP