Central Udonthani Fresh Look New Beauty - Central Department Store

Central Udonthani Fresh Look New Beauty

21 ส.ค 64 – 30 ก.ย 64

 • รับ คูปองแทนเงินสดสูงสุด 5,000.- เมื่อช้อปตามเงื่อนไข จากรายการ Beauty Bonus

– ทุก 6,000 บาท รับคูปองฯ 200 บาท

– ทุก 12,000 บาท รับคูปองฯ 700 บาท

– ทุก 30,000 บาท รับคูปองฯ 2,500 บาท

– ทุก 50,000 บาท รับคูปองฯ 5,000 บาท

 • ลดเพิ่ม สูงสุด 27.5% เมื่อแลกคะแนนเดอะวัน 2 เท่าของยอดช้อป
 • ลด/รับเพิ่ม รวมสูงสุด 30% จากเดอะวันและบัตรเครดิต
 • พิเศษ ผู้ที่มียอดช้อปสูงสุด 5 อันดับแรก รับสิทธิ์ในการดูดวงกับ อ.คฑา ผ่าน Zoom

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้

 • Top spender ยอดซื้อสูงสุด 5 อันดับ ต้องมียอดช้อปสะสมขั้นต่ำ 50,000 บาทขึ้นไป
 • สะสมยอดช้อประหว่างวันที่ 21 ส.ค. 64 – 5 ก.ย. 64 (15วัน)
 • ลูกค้าต้องเป็นสมาชิกเดอะวัน ช้อปสะสมภายใต้ชื่อ – สกุลเดียวกันเท่านั้น
 • สะสมยอดจากการซื้อผลิตภัณฑ์ในแผนกบิวตี้ แกเลอรี ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสาขาอุดรฯ เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดทั้งรายการ
 • ประกาศผล 11 ก.ย. 64 Facebook Page: Central Department Store Udonthani – เซ็นทรัลอุดรธานี
 • การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

บิวตี้ แกเลอรี เซ็นทรัลอุดรธานี

หมายเหตุ: เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ, ช้อปภายในวันและสาขาเดียวกัน, เงื่อนไขการแลกและรับคะแนนเป็นไปตามข้อกำหนดของ The 1, สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า, โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขายและสื่ออื่นๆของแต่ละบริษัทหรือธนาคาร

TOP