Central International Watch Pre Fair 2021 Credit Card Privileges - Central Department Store

Central International Watch Pre Fair 2021 Credit Card Privileges

บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน

 • ต่อที่ 1 : 1 ก.ค. 64 – 1 ส.ค. 64 : ลดเพิ่มสูงสุด 40%  เมื่อใช้คะแนนเดอะวัน ตามเงื่อนไข
ยอดช้อปต่อเซลส์สลิป ลดเพิ่ม เมื่อใช้คะแนนเดอะวัน เท่ายอดซื้อ ลดเพิ่ม เมื่อใช้คะแนนเดอะวัน 2 เท่าของยอดซื้อ
ทุกแบรนด์ ไม่มีขั้นต่ำ 15% 27.5%
ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) 25% 40%
 • ต่อที่ 2 : 1 ก.ค. 64 – 1 ส.ค. 64 : ลดเพิ่มอีกสูงสุด 18% เมื่อซื้อสินค้าแบบแบ่งชำระ 0% 4 / 6 / 10 เดือน
ยอดแบ่งชำระต่อเซลส์สลิป ลดเพิ่ม
ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป 4%
ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 6%
ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป 7%
ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป(เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ และแบ่งชำระ 0% นาน 10 เดือน) 18%
 • ต่อที่ 3 : 1 ก.ค. 64 – 1 ส.ค. 64 : รับคะแนน The1 สูงสุด X4 ไม่จำกัด

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขทั่วไป

– สิทธิพิเศษนี้สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการที่แผนกนาฬิกา ในงาน Central International Watch Pre-Fair วันที่ 1ก.ค.64-1ส.ค.64 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา ยกเว้น ยอดซื้อที่ Central Chat and Shop, Central Call and Shop เซ็นทรัลเอ็มบาสซี เซ็นทรัลออนไลน์ มูจิ เซ็นทรัลอู่ตะเภา รายการซื้อสินค้าที่ไม่ได้ทำรายการผ่านเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ (EDC) ยอดใช้จ่ายผ่าน Dolfin Wallet และ UChoose QR Payment

– สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน แลก ทอนเป็นเงินสด ได้

– บริษัทฯ จะมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรที่คงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระที่ดีจนถึงวันที่บริษัทฯ มอบสิทธิประโยชน์

– บริษัทฯ จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้สิทธิประโยชน์ไปโดยผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน  หรือกรณีที่สมาชิกบัตรยกเลิกหรือปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินในภายหลัง

– กรณีสมาชิกบัตรไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ มิเช่นนั้นจะถือว่าสมาชิกบัตรยอมรับว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ถูกต้องแล้ว

– บริษัทฯ ถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรุณาเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น  – เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

– บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย  ผู้ให้บริการโดยตรง

– ให้บริการบัตรเครดิตโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

เงื่อนไขต่อที่ 1

– สมาชิกต้องแลกคะแนนเดอะวันเท่ายอดซื้อเพื่อรับส่วนลดสูงสุด 25% หรือแลกคะแนนเดอะวันสองเท่าของยอดซื้อเพื่อรับส่วนลดสูงสุด 40% เฉพาะสินค้าและร้านค้าที่ร่วมรายการตามข้อกำหนดของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สอบถามรายละเอียดที่จุดขาย

– ยอดใช้จ่ายส่วนต่างจากการแลกคะแนน ต้องชำระด้วยบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวัน เท่านั้น

เงื่อนไขต่อที่ 2

– เฉพาะยอดใช้จ่ายแบบแบ่งจ่าย 0% 4-10 เดือน รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 18% เฉพาะสินค้าและร้านค้าที่ร่วมรายการตามข้อกำหนดของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สอบถามรายละเอียดที่จุดขาย

– ขอสงวนสิทธิ์มอบส่วนลดเพิ่มสำหรับยอดซื้อไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อเซลส์สลิป

– ในกรณีที่สมาชิกบัตรขอวงเงินชั่วคราว การพิจารณาเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด โดยสมาชิกบัตรจะต้องชำระยอดวงเงินชั่วคราวที่ใช้ไปทั้งจำนวนภายใน 60 วันหลังจากวันอนุมัติวงเงินชั่วคราว

– ลูกค้าที่ได้รับส่วนลดเพิ่มจากการซื้อสินค้าแบบแบ่งจ่ายในงานนี้ ไม่สามารถรับเครดิตเงินคืนหรือคะแนนเดอะวันพิเศษจากรายการปกติของบัตรฯได้

เงื่อนไขต่อที่ 3

– เงื่อนไขการรับคะแนน เดอะวัน : ทุก 25 บาทที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ รับคะแนน The1 4 เท่า สำหรับบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค แบล็คและลักซ์ / รับคะแนน เดอะวัน 3 เท่า สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์

****************************

 

บัตรเครดิตกสิกรไทย

เมื่อชำระเต็มจำนวน

 • 1 ก.พ. 64 – 31 ธ.ค. 64 : ลดเพิ่ม 10% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ

หรือ รับส่วนลดแทนเงินสด 100 บาท เมื่อใช้คะแนนสะสม 1,000 คะแนน (ยกเว้น บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม ,บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท)

เมื่อแบ่งชำระดอกเบี่ย 0% นาน 6 / 10 เดือน  

 • 1 มิ.ย. 64 – 31 ส.ค. 64 : รับคะแนน K Point สูงสุด 240,000 คะแนน
ยอดแบ่งชำระต่อเซลส์สลิป (บาท) รับคะแนน K Point (คะแนน)
ตั้งแต่ 4,000.- ขึ้นไป 1,000
ตั้งแต่ 10,000.- ขึ้นไป   3,500
ตั้งแต่ 30,000.- ขึ้นไป 12,000
ตั้งแต่ 50,000.- ขึ้นไป 24,000

(จำกัดการรับคะแนน K point สูงสุด 240,000 คะแนน ต่อท่าน ตลอดรายการ)

ลงทะเบียนทาง SMS ภายในวันที่ทำรายการ พิมพ์ CTB (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลัก สุดท้ายส่งมาที่ 4545888 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการชำระแบบเต็มจำนวน

เงื่อนไขลดเพิ่มสูงสุด 10%

– ธนาคารสงวนสิทธิ์การร่วมรายการ เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ยังคงสภาพสมาชิกปกติและมีประวัติการชำระเงินตรงตามเงื่อนไขกับธนาคารเท่านั้น

– บัตรเครดิตไทเทเนียม บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

– กำหนดการแลกคะแนนสะสมตามจำนวนที่ธนาคารกำหนดเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ

– กรณีแลกคะแนนแทนเงิน เศษคะแนนไม่ถึง 1,000 คะแนนไม่สามารถแลกแทนเงินได้

– กรณีแลกคะแนนเป็นส่วนลด จำกัดสิทธิ์เฉพาะรายการชำระเต็มจำนวนเท่านั้น เศษทศนิยมไม่สามารถนำมาคำนวณส่วลดและยอดเงินส่วนต่างที่เหลือไม่สามารถนไปผ่อนต่อได้

– คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก

– คะแนนสะสมที่แลกไปแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้

– ธนาคารสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นข้อสิ้นสุด   

– ตรวจสอบคะแนนคงเหลือโทร.02-888-8888 กด 823

เงื่อนไขการชำระแบบแบ่งชำระ

เงื่อนไขการได้รับคะแนนสะสมพิเศษ (K Point)

– สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่าน SMS พิมพ์ CTB (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับก่อนทำรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 64 – 31 ส.ค. 64 เท่านั้น

– ผู้ถือบัตรต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเท่านั้น โดยธนาคารจะคำนวณคะแนนสะสมพิเศษ เฉพาะยอดแบ่งจ่าย 0% นานตั้งแต่ 6-10 เดือน ที่ทำรายการผ่านเครื่องรับบัตรของธนาคารกสิกรไทยที่ร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น ตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการผ่าน www.kasikornbank.com/th/promotion/credit-catd/ หรือ K-Contact Center โทร 02-888-88888

– จำกัดการรับคะแนนสะสมพิเศษ K Point สูงสุด 240,000 คะแนนต่อท่าน ตลอดระเวลาส่งเสริมการขาย

– บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย, บัตร Fleet Card, บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์, บัตรเครดิตเครดิตไทยเบฟไม่สามารถร่วมรายการได้

– ธนาคารจะทำการนำคะแนนสะสมพิเศษ K Point เข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากหมดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

– ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยธนาคารจะคำนวณการรับคะแนนสะสมพิเศษ K Point ต่อรายการเท่านั้น

– รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

– ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ K Point จะต้องมาสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดีไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับคะแนนสะสมพิเศษ

– คะแนนสะสมพิเศษ ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

– ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 64 – 31 ส.ค. 64

– เงื่อนไขของสินค้าและ/ หรือบริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนทำรายการ ณ จุดขาย

-ธนาคารสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินของธนาคารถือเป็นข้อสิ้นสุด

****************************

 

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์

เมื่อชำระเต็มจำนวน

 • ต่อที่ 1 : 17 มิ.ย. 64 – 31 ก.ค. 64 : ลดเพิ่มสูงสุด 18%
บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ลดเพิ่ม เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ
 จันทร์-ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
SCB PRIVATE BANKING / SCB FIRST / SCB PRIME 10% 18%
(เมื่อช้อปตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ)
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท 12%

(จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนเพื่อรับส่วนลดสูงสุด 100,000 คะแนน ต่อท่าน (รวมทุกประเภทบัตร) รวมทุกห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)

(ยกเว้น บัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS, บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท และบัตรเครดิตนิติบุคคล ไม่ร่วมรายการ)

 • ต่อที่ 2 : 17 มิ.ย. 64 – 31 ก.ค. 64 : พิเศษเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ รับคะแนนเดอะวันพิเศษเพิ่มสูงสุด 6,400 คะแนน
บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ รับคะแนนเดอะวันพิเศษเพิ่ม (คะแนน) (เมื่อช้อปตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ)
SCB PRIVATE BANKING / SCB FIRST / SCB PRIME 3,200
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ประเภทอื่นๆ 800

(จำกัดการรับคะแนนเดอะวันพิเศษเพิ่มสูงสุด 6,400 คะแนน ต่อหมายเลขบัตรเครดิต ตลอดรายการ)

(ลูกค้าต้องแจ้งหมายเลขบัตรสมาชิกเดอะวันกับทางแคชเชียร์ก่อนชำระเงินเท่านั้น เพื่อรับคะแนนเดอะวันพิเศษ)

หมายเหตุ รายการผ่อน 0% ทุกประเภทไม่สามารถร่วมรายการได้ (SCB Dee Jung & Call for Dee Jung)

เมื่อแบ่งชำระ 

 • 1 ก.ค. 64 – 31 ต.ค. 64 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 22,000 บาท เมื่อแบ่งชำระดอกเบี้ย 0% นาน 6 / 10 เดือน
ยอดแบ่งชำระต่อเซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน
ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป 150 บาท
ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป 700 บาท
ตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป 2,400 บาท
ตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไป 5,500 บาท

 (จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 22,000 บาท ต่อท่าน (รวมทุกประเภทบัตร) ตลอดรายการ)

ลงทะเบียน ผ่าน SMS เข้าร่วมรายการโดย พิมพ์ CDJ (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) ลูกค้าบัตร SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิ์โดยไม่ต้องลงทะเบียน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการชำระแบบเต็มจำนวน

เงื่อนไขต่อที่ 1

– สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS, บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท และบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา และโรบินสันทุกสาขา ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2564 – 31 กรกฎาคม 2564 และใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ แลกรับส่วนลดเพิ่ม ดังนี้  

วันจันทร์ – ศุกร์ บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท แลกรับส่วนลดเพิ่ม 10%

วันเสาร์ – อาทิตย์ บัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING / SCB FIRST / SCB PRIME แลกรับส่วนลดเพิ่ม 18% เมื่อใช้คะแนนเท่ายอดซื้อตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท แลกรับส่วนลดเพิ่ม 12%

– จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนเพื่อรับส่วนลดเพิ่มได้สูงสุด 100,000 คะแนน/ท่าน (รวมทุกประเภทบัตร)/ รวมทุกห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

– หากยอดซื้อเป็นเศษทศนิยม การแลกคะแนนสะสมจะถูกปัดเศษทศนิยมลงเหลือเพียงจำนวนเต็ม

คะแนนสะสมที่ถูกแลกเป็นส่วนลดเพิ่มแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ทุกกรณี

– สงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) เพื่อร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

เงื่อนไขต่อที่ 2

– สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2564 – 31 กรกฎาคม 2564 เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ พร้อมแจ้งหมายเลขบัตรเดอะวันกับทางแคชเชียร์ก่อนชำระเงินเพื่อรับคะแนนเดอะวันพิเศษ ดังนี้

บัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING / SCB FIRST / SCB PRIME รับคะแนนเดอะวันพิเศษ 3,200 คะแนน

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ประเภทอื่น รับคะแนนเดอะวันพิเศษ 800 คะแนน

– จำกัดการรับคะแนนเดอะวันพิเศษเพิ่มสูงสุด 6,400 คะแนน/ หมายเลขบัตรเครดิต ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

– คะแนนเดอะวันพิเศษ (ไม่รวมคะแนนปกติ) จะเพิ่มเข้าหมายเลขบัตรเดอะวันของลูกค้าภายใน 30 วันหลังจบระยะเวลาส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถรับสิทธิพิเศษอื่นจากรายการส่งเสริมการขายปกติของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลได้

เงื่อนไขรวม

– ยกเว้น รายการใช้จ่ายที่ Central Chat & Shop, Central Call & Shop, Facebook Live, Out Bound Call, Direct Sale, มูจิ, ท็อปส์ ซุปเปอร์, ท็อปส์มาร์เก็ต, เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์, บีทูเอส, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, บ้านแอนด์บียอนด์, ออฟฟิศเมท, สินค้าแลกซื้อ, สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ, สินค้าจากโปรแกรมผ่อนชำระทุกประเภท (SCB Dee Jung & Call for Dee Jung), การซื้อบัตรของขวัญ, บัตรโทรศัพท์, บัตรเติมเงิน, ร้านค้าเช่าภายในห้างฯ และศูนย์การค้าฯ

– ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดและรับคะแนนเดอะวันพิเศษเพิ่ม เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และ/หรือ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

– ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

– ธนาคารและห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเป็นที่สุด

– โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ SCB Call Center โทร 02-777-7777

เงื่อนไขการชำระแบบแบ่งชำระ

– สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อทำรายการแบ่งจ่ายที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา เฉพาะแผนก Watch & Jewelry และ Home & Small Appliance ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564 เท่านั้น

– ยกเว้น รายการชำระเต็มจำนวน, ยอดใช้จ่ายที่ มูจิ, เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์, ท็อปส์ซูเปอร์, ท็อปส์มาร์เก็ต, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, บ้านแอนด์บียอนด์, สินค้าแลกซื้อ, ร้านค้าเช่าภายในห้างฯ และศูนย์การค้าฯ, สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ, การซื้อบัตรของขวัญ, Call For Dee Jung, รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกและการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณีไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

– SMS ลงทะเบียนร่วมรายการ: พิมพ์ CDJ เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่ง SMS มาที่ 4545454 ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) ลูกค้าบัตร SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิ์โดยไม่ต้องลงทะเบียน

– จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 22,000 บาท/ ท่าน (รวมทุกประเภทบัตรที่ร่วมรายการ) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายทั้งนี้ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแต่ละบัญชีบัตรไม่สามารถนำมารวมกันได้

– ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้ภายใน 60 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

– เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น แลกเปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้

– ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเฉพาะรายการแบ่งจ่ายดอกเบี้ย 0% นาน 6 และ 10 เดือนต่อเซลล์สลิปเท่านั้น ยอดแบ่งจ่ายที่ไม่ถึงเงื่อนไข จะไม่ถูกนำมาคำนวนเพื่อรับเครดิตเงินคืน

– ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้เครดิตเงินคืน ไม่เกินจำนวนวงเงินการใช้บัตรเครดิตในแต่ละรอบบัญชีที่ธนาคารกำหนดให้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บัตรเครดิต

– การแบ่งจ่าย Dee Jung ดอกเบี้ย 0% นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับจำนวนเงินผ่อนชำระคงเหลืออยู่ทั้งหมด

– กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันทีและธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16 % ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่ธนาคาร ประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น

– กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB Call Center โทร.02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินที่คงค้างอยู่ทั้งจำนวน

– ขอสงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืน เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกเครดิตคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

– ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

– ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม

– ธนาคารและห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเป็นที่สุด

– โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ SCB Call Center โทร 02-777-7777

****************************

 

บัตรเครดิตเคทีซี

เมื่อชำระเต็มจำนวน

 • ต่อที่ 1 : 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 : ลดเพิ่มสูงสุด 15%

ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ลดเพิ่ม 15% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ

จันทร์ – พฤหัส ลดเพิ่ม 13% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ

หรือ รับส่วนลดแทนเงินสด 100 บาท เมื่อใช้คะแนนสะสม 1,000 คะแนน

 • ต่อที่ 2 : 1 พ.ค. 64 – 31 ก.ค. 64 : รับคะแนนสูงสุดX5 เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM ตามเงื่อนไข

รับคะแนน X3 เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 1 – 9,999 บาท ต่อเดือน ต่อบัตรเครดิตฯ

รับคะแนน X5 เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 10,000 บาทขึ้นไป ต่อเดือน ต่อบัตรเครดิตฯ

หมายเหตุ

การรับคะแนน X3 : 1 คะแนนปกติ + 2 คะแนนพิเศษ โดยคะแนนพิเศษหมดอายุการใช้ 31 มี.ค. 65

การรับคะแนน X5 : 1 คะแนนปกติ + 4 คะแนนพิเศษ โดยคะแนนพิเศษหมดอายุการใช้ 31 มี.ค. 65

เงื่อนไขการรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 15%

-รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ห้างสรรพสินค้า Central ทุกสาขา และ ห้างสรรพสินค้า Robinson ทุกสาขา และภายในประเทศไทย ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 64 – 30 มิ.ย. 64 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

-ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC – SCG VISA PURCHASING, KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท ที่ไม่มีคะแนน KTC FOREVER และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้

-ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เท่านั้น โดยสมาชิกสามารถใช้คะแนน เท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปแลกรับส่วนลด 13% หรือ 15% สำหรับการซื้อสินค้า/บริการรายการนั้นๆ ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

-กรณีที่ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปที่มีเศษสตางค์ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาทเพื่อใช้เป็นยอดใช้จ่ายในการคำนวณจำนวนคะแนนเพื่อแลกรับส่วนลดตามรายการนี้

-การแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการ ต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น  ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้ และในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลด สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ ใบเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนแลกรับส่วนลดเท่านั้น

-ส่วนลดที่สมาชิกได้รับจากรายการนี้ สมาชิกสามารถใช้เป็นส่วนลดเพิ่มจากราคาสินค้า/บริการ ภายหลังการหักส่วนลดทุกประเภทของร้านค้าที่ร่วมรายการแล้วได้

-ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเพียงพอในการแลกรับส่วนลดตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น

-สำหรับห้างสรรพสินค้า Central และ Robinson การแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ ไม่ครอบคลุมถึงการซื้อสินค้า/บริการประเภทสินค้าผ่อนชำระ การซื้อบัตรของขวัญ สุรา ยา และการซื้อสินค้าทุกประเภทที่ท็อปส์ซูเปอร์, ท็อปส์มาร์เก็ต, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, โฮมเวริค์ และซูเปอร์สปอร์ต และสินค้าในพื้นที่เช่าหรือร้านค้าเช่าต่างๆ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้

-สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

-ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ

-ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว

-เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ

-เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ

-ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด 

-สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 

เงื่อนไขการรับคะแนนสูงสุด X5

-รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์คะแนนพิเศษให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM (“สมาชิก”) ประเภทที่มีคะแนน KTC FOREVER หรือ KTC ROP (“คะแนน”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร

-เครดิต KTC JCB PLATINUM (“บัตรฯ”) ณ ห้างสรรพสินค้า Central ทุกสาขา และ ห้างสรรพสินค้า Central ทุกสาขา  ที่อยู่ภายใต้ MCC Code 5311  (Department Store)  และภายในประเทศไทย ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 64 – 31 ก.ค. 64 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น 

-เคทีซีจะทำการโอนคะแนนพิเศษที่ได้รับตามรายการนี้ เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วัน นับจาก วันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน 

-คะแนนพิเศษที่สมาชิกจะได้รับตามรายการนี้ จะหมดอายุภายในวันที่ 31 มี.ค. 65

-สำหรับห้างสรรพสินค้า Central ทุกสาขา และ ห้างสรรพสินค้า Central ทุกสาขา สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ครอบคลุมถึงการซื้อสินค้า/บริการประเภทสินค้าผ่อนชำระ การซื้อบัตรของขวัญ สุรา ยา และการซื้อสินค้าทุกประเภทที่ท็อปส์ซูเปอร์, ท็อปส์มาร์เก็ต, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, โฮมเวริค์ และซูเปอร์สปอร์ต และสินค้าในพื้นที่เช่าหรือร้านค้าเช่าต่างๆ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้

-ในกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการได้รับสิทธิพิเศษและ/หรือรายละเอียดพร้อมเงื่อนไขทั้งหมดของรายการส่งเสริมการขายนี้ของสมาชิกบัตรฯ เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์การร้องเรียนของสมาชิกบัตรฯ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 64 เท่านั้น หากร้องเรียนหลังจากนี้ถือเป็นโมฆะทุกกรณี

-สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

-ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอด

-ระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ

-ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ

-เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว

-ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้ 

-เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ

-เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือ

-ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ 

-ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด

-สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

****************************

บัตรเครดิตซิตี้แบงค์

เมื่อชำระเต็มจำนวน

 • 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 : ลดเพิ่มสูงสุด 15%

ลดเพิ่ม 15% สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา และ บัตรเครดิตซิตี้พรีเมียร์ เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ

ลดเพิ่ม 12.5% สำหรับบัตรเครดิตซิตี้เพรสทีจบัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส และบัตรเครดิตซิตี้ เมอร์เซเดส เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ (ยกเว้นบัตรเสริม, บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก, บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้, บัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ, บัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้า และบัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร)

เมื่อชำระเต็มจำนวน หรือ เมื่อแบ่งชำระ

 • 1 ก.ค. 64 – 1 ส.ค. 64 : รับคูปองส่วนลดแทนเงินสดสูงสุด 50,000 บาท
ยอดช้อป หรือ ยอดแบ่งชำระต่อเซลส์สลิป (บาท) รับคูปองส่วนลดแทนเงินสด (บาท)
ครบทุก 20,000.- ขึ้นไป 400.-
ตั้งแต่ 100,000.- ขึ้นไป 3,000.-
ตั้งแต่ 300,000.- ขึ้นไป 12,000.-
ตั้งแต่ 700,000.- ขึ้นไป

(เฉพาะบัตรเครดิต ซิตี้ อัลทิมา, ซิตี้ เพรสทีจ, ซิตี้ พรีเมียร์, ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส และซิตี้ เมอร์เซเดส)

50,000.-

(จำกัดคูปองส่วนลดแทนเงินสดสูงสุด 50,000 บาท ต่อท่าน ตลอดรายการ (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) สำหรับบัตรเครดิต ซิตี้ อัลทิมา, ซิตี้ เพรสทีจ, ซิตี้ พรีเมียร์, ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส และซิตี้ เมอร์เซเดส)

(จำกัดคูปองส่วนลดแทนเงินสดสูงสุด 12,000 บาท ต่อท่าน ตลอดรายการ (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) สำหรับบัตรประเภทอื่นๆ)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขรวม

– ยกเว้นการใช้จ่ายที่ มูจิ, ท็อปส์ ซูเปอร์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, เซ็นทรัล ฟู้ดฮอลล์, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท, บ้านแอนด์บียอนด์, สินค้าแลกซื้อ, การซื้อบัตรของขวัญ, สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ, ร้านค้าเช่าในห้าง และศูนย์การค้า

– ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย Central Online และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

– สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น

– ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และการให้บริการ หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อโดยตรงกับร้านค้า

– เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ห้างฯ กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนชำระสินค้า

– ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ธนาคารซิตี้แบงก์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม

– แลกรับส่วนลดที่เซ็นทรัลทุกสาขา แลกรับส่วนลดเพิ่มทันที 15% สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมาและ บัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์ และแลกรับส่วนลดเพิ่มทันที 12.5% สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส และบัตรเครดิตซิตี้ เมอร์เซเดส ที่จุดชำระเงินในห้างสรรพสินค้า โดยคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดจะถูกหักทันทีในวันที่ชำระค่าสินค้า

– บัตรเสริม, บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก, บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้, บัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ, บัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้า และบัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร ไม่สามารถร่วมรายการแลกคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดได้   

– การร่วมโปรแกรมแลกคะแนนรับส่วนลดเพิ่มนี้  หากพบว่าการคำนวณคิดส่วนลดแล้วมีเศษทศนิยม ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักคะแนนเพิ่ม เพื่อมอบส่วนลดเพิ่มเติมเป็นจำนวนเต็มโดยอัตโนมัติ และหากมีรายการเรียกเก็บเงินลูกค้าเป็นเศษสตางค์ ทางธนาคารฯ จะปรับปรุงยอดคืนภายใน 30 วัน โดยจะไม่มีผลกระทบให้ลูกค้าต้องชำระส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากการแลกคะแนน    

– กรณีคะแนนสะสมน้อยกว่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการ

– เมื่อใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดแล้ว จะไม่สามารถขอคะแนนสะสมคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

– สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ไม่มียอดค้างชำระเกินกำหนดชำระการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ หรือไม่มียอดจ่ายเกินวงเงินของสมาชิกบัตรฯ ในวันที่ทำรายการ

เงื่อนไขการรับคูปองส่วนลดแทนเงินสด

– เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ (เซ็นทรัลชิดลม, ลาดพร้าว, บางนา, ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัล @ เซ็นทรัลเวิลด์, พระราม 2, พระราม 3, สีลมคอมเพล็กซ์,ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต, รามอินทรา, แจ้งวัฒนะ, ศาลายา, เวสต์เกต, อีสต์วิลล์ และเมกาบางนา)

– เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ

– เซลล์สลิปที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ทั้งแบบเต็มจำนวนหรือชำระผ่านระบบแบ่งจ่ายรายเดือน Citi PayLite ในงาน โดยติดต่อแลกรับคูปองแทนเงินสดที่จุดแลกรับคูปองภายในห้างเซ็นทรัลในวันที่ทำรายการชำระค่าสินค้าเท่านั้น

– จำกัดคูปองแทนเงินสดเซ็นทรัล 50,000 บาท/ท่าน/รายการ(รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) สำหรับบัตรเครดิต ซิตี้ อัลทิมา, ซิตี้ เพรสทีจ, ซิตี้ พรีเมียร์, ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส และซิตี้ เมอร์เซเดส

– จำกัดคูปองแทนเงินสดเซ็นทรัล 12,000 บาท/ท่าน/รายการ(รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) สำหรับบัตรประเภทอื่นๆ

– คูปองแทนเงินสดเซ็นทรัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

– ไม่สามารถใช้ร่วมรายการส่งเสริมการขายในงาน Central Shop Shop, Central Super Mom, Central Midnight Sale และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

– เงื่อนไขการใช้คูปองแทนเงินสดเซ็นทรัล เป็นไปตามที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลกำหนด โดยคูปองแทนเงินสดหมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 65

– สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น

– ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสินค้าและบริการ

– ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

– ธนาคารซิตี้แบงค์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้

****************************

 

บัตรเครดิตกรุงศรี

เมื่อแบ่งชำระ  

 • 18 มิ.ย. 64 – 1 ส.ค. 64 : รับเงินเครดิตคืนสูงสุด 60,000 บาท เมื่อแบ่งชำระดอกเบี้ย 0% นาน 4 / 6 / 10 เดือน
ยอดแบ่งชำระต่อเซลส์สลิป (บาท) รับเครดิตเงินคืน
ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป 200 บาท
ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป 800 บาท
ตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป 2,000 บาท
ตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไป 4,200 บาท
ครบทุก 250,000 บาท 10,000 บาท

(จำกัดรับเงินเครดิตคืนสูงสุด 60,000 บาท ต่อหมายเลขบัตร ตลอดรายการ )

ลงทะเบียนผ่าน UChoose ฟรี หรือ ส่ง SMS ก่อนทำรายการ พิมพ์  CWE เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 061-404-5555 และรอรับข้อความตอบกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียน “ท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว” แล้วจึงทำรายการแบ่งชำระ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการชำระแบบแบ่งชำระ

– สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น

– ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนต่อรายการที่ทำรายการ

– บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนทันทีในรอบบิลถัดไป (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบ้ตรหลักเท่านั้น)

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนของท่าน และไม่มีการผิดนัดชำระกับบริษัทฯเกินกว่า30วัน ณ วันที่บริษัทฯคำนวณยอดค่าใช้จ่าย

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้

– สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบ กรณีจำเป็น

– เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้

– บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ผลิตโดยตรง

****************************

 

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

เมื่อชำระเต็มจำนวน

 • 1 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 : ลดเพิ่มสูงสุด 15% ลดเพิ่ม 15% เมื่อช้อปครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิปและแลกใช้คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน (เฉพาะ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์) (จำกัดส่วนลดสูงสุด 7,500 บาท/เซลส์สลิป หรือยอดซื้อ 50,000 บาท/เซลส์สลิป)

หรือ รับส่วนลดแทนเงินสด 100 บาท เมื่อใช้คะแนนสะสม 1,000 คะแนน (ยกเว้น บัตรเสริม, บัตรเครดิตประเภทไทเทเนียม, บัตรเครดิตโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกันเอ็กซ์เพรส, บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์, บัตรเครดิตแอร์เอเชีย)

เมื่อแบ่งชำระ

 • 1 ก.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 : แลกรับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อมียอดแบ่งชำระ 0% นาน 6/ 10 เดือน ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสมเท่ายอดช้อป (จำกัดการรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 12,000 บาทต่อท่าน ตลอดรายการ)

ลงทะเบียน ผ่าน SMS เข้าร่วมรายการโดย พิมพ์ BCEN ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก แล้วส่งมาที่ 4712008 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการชำระแบบเต็มจำนวน

เงื่อนไขทั่วไป

– สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร เฉพาะชำระเต็มจำนวน (ไม่รวมรายการแบ่งชำระ) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ทุกสาขา ยกเว้นการซื้อสินค้าที่ร้านเพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, ฟู๊ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, บีทูเอส, มูจิ, โฮมเวิร์ค, ร้านค้าเช่าที่อยู่ภายในห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าเช่าที่อยู่ภายในศูนย์การค้า ทุกสาขา และการซื้อสินค้า ประเภท IT, Notebook, สุรา, บัตรของขวัญ, สินค้าแลกซื้อ

– ลูกค้าสามารถใช้คะแนนสะสม Thank you Rewards เท่าที่มีอยู่ในระบบเท่านั้น และสามารถแลกรับส่วนลดได้ โดยส่วนลดจะถูกหักออกจากยอดซื้อสินค้าหรือบริการ ณ จุดขาย

– จำกัดการรับส่วนลดสูงสุด 7,500 บาท/เซลส์สลิป (หรือยอดซื้อ 50,000 บาท/เซลส์สลิป)

– ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards แลกรับส่วนลด เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทที่มีคะแนนสะสม Thank You Rewards และเป็นบัตรหลักเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเสริม), บัตรเครดิตที่ไม่ร่วมรายการแลกคะแนนสะสมได้แก่ บัตรเครดิตประเภท ไทเทเนียม, บัตรเครดิตแพลทินัม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกันเอ็กซ์เพรส, บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ และบัตรเครดิตแอร์เอเชีย

– ธนาคารขอสงวนสิทธิ์บัตรเครดิตที่ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่ บัตรเครดิตประเภทองค์กร, บัตรเครดิตส่วนราชการ, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย และบัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ

– การแลกคะแนนสะสม Thank You Rewards ต้องแลกเต็มจำนวน (เท่ายอดซื้อ) หากมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ระบบจะไม่ทำการแลกคะแนนสะสมเพียงบางส่วน

– ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่าย

– คะแนนสะสม Thank You Rewards จะถูกหักออกจากคะแนนสะสมในบัญชีของสมาชิกบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

– ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้ใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards แลกรับส่วนลดได้เฉพาะบัตรเครดิตที่ยังคงสภาพสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระ ณ วันที่ใช้สิทธิ์โปรโมชั่น

– ตรวจสอบคะแนนสะสม Thank You Rewards ได้เองที่แอปพลิเคชัน โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือ โทร.0 2638 4000 กด 1522

– เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และ/หรือร้านค้ากำหนด ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สินค้า/บริการ หรือสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ โทร. 0 2638 4000

เงื่อนไขการชำระแบบแบ่งชำระ

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

– การแบ่งชำระ Be Smart ยกเว้น บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกันเอ็กซ์เพลส, บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์, บัตรเครดิตประเภทองค์กรบัตรเครดิตสำหรับส่วนราชการ, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย, บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ

– เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตามเงื่อนไขที่ร้านค้าและธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย โดยมียอดราคาสินค้าขั้นต่ำ 5,000 บาทขึ้นไป/ ต่อเซลล์สลิป และต้องมียอดแบ่งชำระต่อเดือนเมื่อคำนวณแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท/ เดือน

– สงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรหลักที่มียอดแบ่งชำระที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 และจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาทต่อท่าน ตลอดรายการ (รายการแบ่งออกเป็น 2 ช่วงการรับเครดิตเงินคืน (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 64 และ 1 ต.ค. 64 –31 ธ.ค. 64))

– ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนภายใน 90 วันหลังจบรายการส่งเสริมการขายให้กับสมาชิกบัตรหลักที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตกรุงเทพ ไม่ผิดชำระ และไม่ผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตจนถึงวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี โดยจะแสดงรายการเครดิตเงินคืนในใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต

– กรณีลงทะเบียนทาง SMS เพื่อรับสิทธิ์ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 12% ธนาคารฯ จะทำการหักคะแนนสะสมในบัญชี ของบัตรหลักตามจำนวนคะแนนเท่ายอดซื้อสูงสุดไม่เกิน 100,000 คะแนนต่อบัญชีหลักตลอดรายการ และหากมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอในวันที่ธนาคารฯ คืนเงินให้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เครดิตเงินคืน โดยเครดิตเงินคืนไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้

– ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน 12% เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทที่มีคะแนนสะสม ยกเว้น บัตรเครดิตไทเทเนียม บัตรแอร์เอเชียแพลทินัม มาสเติร์การ์ด และบัตรเสริม

– ขอสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียน SMS เฉพาะเครือข่ายที่ร่วมรายการ ได้แก่ AIS, DTAC. TRUE, TOT< CAT เท่านั้น ยกเว้นเครือข่าย LINE MOBILE ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ การลงทะเบียน SMS จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อลูกค้าได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการ

– ตรวจสอบคะแนนสะสม Thank you Rewards ได้เองที่ แอปพลิเคชัน บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง หรือ โทร 0 26384000กด 1522

– รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารได้

– ธนาคารฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าและไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสินค้า และบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้จัดจำหน่ายโดยตรง

– เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดศึกษาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ www.bangkokbank.com/creditcard ในกรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาท  คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นสิ้นสุด

– สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือโทร 0 2638 4000

****************************

 

บัตรเครดิตยูโอบี

เมื่อชำระเต็มจำนวน

 • 1 ก.พ. 64 – 31 ธ.ค. 64 : แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อช้อปครบทุก 2,000 บาทต่อเซลส์สลิป และใช้คะแนนสะสมทุก 2,000 คะแนน(จำกัดการแลกคะแนนสะสม 30,000 คะแนน ต่อลูกค้า ต่อเดือน ต่อห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์ที่ร่วมรายการ)

ลงทะเบียน SMS พิมพ์ MG (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)

 • 1 ก.พ. 64 – 30 เม.ย. 65 : แลกรับเครดิตเงินคืน 15% สำหรับบัตรเครดิต UOB Lady เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ (จำกัดการแลกคะแนนสะสมไม่เกิน 10,000 คะแนนต่อท่าน (บัตรหลัก) ต่อวัน และ ไม่เกิน 50,000 คะแนนต่อท่าน ต่อบัตรหลัก ต่อเดือน)

ลงทะเบียน SMS พิมพ์ LCB (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)

เมื่อแบ่งชำระ

 • ต่อที่ 1 : 1 พ.ค. 64 – 31 ส.ค. 64 : รับส่วนลด 12% เมื่อแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสเท่ากับราคาสินค้า ต่อเซลส์สลิปหรือ ทุก 1,000 คะแนน = ส่วนลด 120 บาท (จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนนต่อหมายเลขบัตรเครดิต (บัตรหลัก) / ตลอดรายการ) (ยกเว้น บัตรเครดิต TMRW, บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลตินัม ไม่ร่วมรายการ)
 • ต่อที่ 2 : 1 ก.ค. 64 –31 ส.ค. 64 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,800 บาท
  ผ่านบัตรเครดิตยูโอบี / บัตรเครดิต TMRW และบัตรยูโอบี แคชพลัส
ยอดแบ่งชำระต่อเซลส์สลิป (บาท)

  รับเครดิตเงินคืน (บาท)

ตั้งแต่ 5,000.- ขึ้นไป 100.-
ตั้งแต่ 15,000.- ขึ้นไป 300.-
ตั้งแต่ 30,000.- ขึ้นไป 700.-
ตั้งแต่ 50,000.- ขึ้นไป 1,200.-

(จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,800 บาท ต่อหมายเลขบัตร/ ตลอดรายการ)

(เฉพาะรายการแบ่งชำระ 4 เดือน, 6 เดือน และ 10 เดือน)

ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน :  พิมพ์ DP21 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต/บัตรแคชพลัส 10 หลักสุดท้ายส่ง SMS มาที่ 4545111 (ค่าส่ง SMS 3 บาท /ครั้ง) ลงทะเบียนครั้งเดียว ตลอดรายการ (ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ พริวิเลจแบงก์กิ้ง และบัตรเครดิต ยูโอบีวีซ่า อินฟินิท ไม่ต้องลงทะเบียน)

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการชำระแบบเต็มจำนวน

เงื่อนไขแลกรับเครดิตเงินคืน

– รายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2564  – 31 ธ.ค. 2564 เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม และบัตรเครดิต TMRW โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต

– แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ทุกๆ  2,000 บาท/เซลล์สลิป โดยใช้คะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ดพลัส ทุก 2,000 คะแนน

– จำกัดการแลกคะแนนสะสม 30,000 คะแนน เพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท/ ลูกค้า/ เดือน/ห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์ที่ร่วมรายการ

– ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS โดยพิมพ์ MG เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. – 31 ธ.ค. 2564 (ค่าส่ง SMS 3 บาท/ครั้ง) กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว

– ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะนับเฉพาะรายการใช้จ่ายภายที่ห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์ที่ร่วมรายการเท่านั้น * ยกเว้นการใช้จ่าย ณ ร้านค้าเช่าในห้างและศูนย์การค้า, กูร์เมต์มาร์เก็ต, โฮมเฟรชมาร์ท, เพาเวอร์มอลล์, ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต, เซ็นทรัล ฟู้ดฮอลล์, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท, มูจิ, บ้านแอนด์บียอนด์, สินค้าผ่อนชำระ, บัตรเติมเงิน และการซื้อบัตรกำนัลห้างฯ, สุรา, ยา, และรายการใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกภายหลัง โดยจะนับเฉพาะยอดที่ถูกบันทึกเข้าระบบของธนาคารตามวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date)

– ผู้ถือบัตรหลักต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละครั้ง จนถึงวันที่ธนาคารดำเนินการตัดคะแนนสะสมเพื่อเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต

– ธนาคารจะตัดคะแนนสะสมบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักและจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือน จนกว่าจะสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่นับรวมรายการใช้จ่ายที่มีการยกเลิกในภายหลัง

– ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก

– การคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ธนาคารจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายในหมวดห้างสรรพสินค้าในเดือนนั้นๆ และหักคะแนนสะสมคงเหลือที่มีอยู่ ณ วันสุดท้ายของเดือน แต่ไม่เกินยอดใช้จ่าย

– คะแนนสะสม UOB Rewards ที่ถูกตัดออกจากบัญชีบัตรเครดิตของท่านในรายการส่งเสริมการขายนี้จะไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนได้

– ยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้

– ผู้ถือบัตรต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคารเพื่อใช้อ้างอิงในกรณีที่มีความจำเป็น

– กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรเครดิตบัตรหลักต้องติดต่อธนาคาร เพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วัน นับจากวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต

– ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง

– สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2285 1555 / WWW.uob.co.th

เงื่อนไขสำหรับ UOB Lady

– รายการนี้ให้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีเลดี้บัตรหลักที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจโดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตและไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืน

– การใช้จ่ายสำหรับรายการนี้ต้องเป็นการใช้จ่ายที่  Central และ Robinson Department Store (เท่านั้น)

– ผู้ถือบัตรต้องแลกคะแนนสะสมที่ผู้ถือบัตรมีอยู่ก่อนแล้วเท่ากับยอดใช้จ่ายในแต่ละครั้ง โดยจำกัดการแลกคะแนนสะสมไม่เกิน 10,000 คะแนน/ลูกค้าบัตรหลัก/วัน และ จำกัดไม่เกิน 50,000 คะแนน/ลูกค้าบัตรหลัก/เดือน รวมทุกร้านค้า

– ธนาคารจะหักคะแนนสะสมดังกล่าว และเครดิตเงินคืน 15% เข้าบัญชีหมายเลขบัตรเครดิตผู้ถือบัตรระบุในขั้นตอนลงทะเบียน ลงทะเบียนภายใน 60 วัน หลังจากวันสุดท้ายของเดือนที่ผู้ถือบัตรลงทะเบียน

– ยอดใช้จ่ายไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกในภายหลัง

– กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเงินเครดิตคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 3 เดือนนับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ผู้ถือบัตรลงทะเบียน

– การเข้าร่วมรายการนี้ ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนทุกครั้งภายในวันที่ใช้บริการ โดยส่ง SMS พิมพ์ LCB วรรค ตามด้วย 12 หลักสุดท้ายของบัตรเครดิต แล้วส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

– การใช้สิทธิ์จะเริ่มมีผลใช้ได้กับยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเฉพาะภายในวันที่ทำรายการและลงทะเบียนเท่านั้น และจะไม่มีผลย้อนหลังไปถึงยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนที่ผู้ถือบัตรจะทำการลงทะเบียน

เงื่อนไขการชำระแบบแบ่งชำระ

เงื่อนไขรายการทั่วไป:

– รายการส่งเสริมการขายนี้ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 64 –31 ส.ค. 64 เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี / บัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น  (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) และบัตรยูโอบี แคชพลัส เมื่อแบ่งชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิตยูโอบี / บัตรเครดิต TMRW และบัตรยูโอบี แคชพลัส กับห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ ผู้ถือบัตรต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร

เงื่อนไขการรับส่วนลดเพิ่ม 12% เมื่อใช้คะแนน

– รับส่วนลด 12% เมื่อแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสเท่ากับราคาสินค้าต่อเซลส์สลิป หรือ แลกคะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน รับส่วนลด 120 บาท จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนนต่อหมายเลขบัตรเครดิต(บัตรหลัก) ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

– สิทธิ์ในการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสนี้ให้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตบัตรหลักเท่านั้น

– บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลตินัม และบัตรเครดิต TMRW ไม่ร่วมรายการแลกคะแนนสะสม และไม่ได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส

– กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่ร่วมรายการ / เงื่อนไขการแบ่งชำระ / การรับเครดิตเงินคืน และ การแลกคะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ดสพลัสเพื่อรับส่วนลด ณ จุดขาย

– ธนาคาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง

– สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือ  www.uob.co.th

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,800 บาท :

– รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,800 บาท  เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 5,000 บาท / เซลส์สลิป รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืนตามยอดแบ่งชำระที่ระบุในตารางต่อที่ 1 ด้านหน้าสื่อโฆษณา จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,800 บาท ต่อหมายเลขบัตรเครดิต/ บัตรแคชพลัส ต่อหมายเลขบัตรเครดิต/ ตลอดรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 64 – 30 มิ.ย. 64 ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากรายการแบ่งชำระผ่านบัตรเครดิตยูโอบี / บัตรเครดิต TMRW และ บัตรยูโอบี แคชพลัส โดยผู้ถือบัตรต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต / บัตรยูโอบี แคชพลัส และไม่ผิดนัดชำระเงิน จนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร

– ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนทาง SMS พิมพ์ DP21 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตบัตรหลัก/บัตรแคชพลัส 10 หลักสุดท้าย ส่งไปที่ 4545111 (ค่าส่ง SMS 3 บาท /ครั้ง) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ตลอดรายการ (ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ พริวิเลจแบงก์กิ้ง และบัตรเครดิต ยูโอบีวีซ่า อินฟินิท ไม่ต้องลงทะเบียน)

– ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลัก / บัตรแคชพลัส ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย

– ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะนับเฉพาะยอดใช้จ่ายภายในห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น (ยกเว้นการใช้จ่าย ณ ร้านค้าเช่าในศูนย์การค้า) โดยจะนับเฉพาะยอดที่ถูกบันทึกเข้าระบบของธนาคารตามวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น

– ยอดเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้

– กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรเครดิตหลัก/ บัตรแคชพลัส ต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร

****************************

TOP