Central Shop Dee Mee Kuen - Central Department Store

Central Shop Dee Mee Kuen

14 ธ.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63

ช้อป…ลดหย่อนภาษี สูงสุด 30,000 บาท

รับคืนภาษีตามอัตราเงินได้ตามจริง พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษมากมาย

 
เงื่อนไขการออกใบกำกับภาษี

  • แสดงใบเสร็จ พร้อมบัตรประชาชนของบุคคลที่ต้องการลดหย่อนภาษีฯ เพื่อออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ที่ Customer Service หรือจุดแคชเชียร์ที่สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบได้

 

  • สามารถรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกันได้ และต้องออกใบกำกับภาษีภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น

 

  • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ (สามารถสอบถามได้ ณ จุดขาย) และเป็นสินค้าที่เสีย VAT เท่านั้น

 

  • ยกเว้นการซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ น้ำมัน และก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ ค่าบริการหนังสือพิมพ์ นิตยสารที่อยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สินค้า Non VAT ตัวอย่างเช่น Central Gift Card & บัตรของขวัญกระดาษ , เนื้อทองจากการซื้อสินค้าประเภททองรูปพรรณ (สามารถใช้สิทธิเฉพาะค่ากำเหน็จเท่านั้น)

 

TOP