Central Shock Sale - Central Department Store

Central Shock Sale

 

ลดช็อก น็อกทุกราคา
23 ก.ย. 63 – 5 ต.ค. 63

• ลดสูงสุด 70%
• ลด/รับเพิ่มสูงสุด 30% จากเดอะวันและบัตรเครดิต
• พิเศษ! Flash Deals 3 รอบ 12.30 / 15.00 / 17.30 น.

พื้นที่โปรโมชั่น ชั้น B ฟิวเจอร์พาร์ค

หมายเหตุ: ยกเว้นสินค้าและร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ (สามารถดูได้จากป้ายตั้ง “งดร่วมรายการ” ณ จุดขาย) / เป็นไปตามเงื่อนไขเดอะวันและบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ / เฉพาะบัตรเครดิตที่ออกในประเทศไทย โปรดตรวจสอบเงื่อนไขหรือวันที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย พร้อมสื่ออื่นๆ จากแต่ละบริษัทหรือธนาคาร

TOP