Central End of Season Watches 2020 - Central Department Store

Central End of Season Watches 2020

17 มิถุนายน 2563 – 8 กรกฎาคม 2563

พุ่งตัวไปช้อป ฮอตสุดทุกดีล
• สินค้าราคาปกติลดสูงสุด 50%
• ลดเพิ่ม 12.5% เมื่อใช้คะแนนเดอะวัน
• ลด/รับเพิ่มสูงสุด 26% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

แผนกนาฬิกา เซ็นทรัลทุกสาขา

และพื้นที่โปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว (25 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2563)

บัตรเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด
รับส่วนลดเพิ่ม 2% / 3% / 5% เมื่อแบ่งชำระ 0% นาน 4 / 6 / 10 เดือน ผ่าน Central Payment Plan

บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
รับบัตรของขวัญ 200 / 700 / 1,500/2,600.- เมื่อแบ่งชำระ 0% นาน 6 – 10 เดือน ผ่าน WISE PAY
ตั้งแต่ 10,000 / 30,000 / 60,000/100,000.- ขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป (จำกัดรับบัตรของขวัญสูงสุด 5,000.- ต่อหมายเลขบัตร ต่อวัน)

บัตรเครดิตซิตี้แบงก์
รับส่วนลดเพิ่ม 300 / 1,000 / 2,500 / 3,500 บาท เมื่อแบ่งชำระ 0% ผ่าน Citibank Pay Lite นาน 6 หรือ 10 เดือน
ตั้งแต่ 12,000 / 35,000 / 65,000 /120,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป
(จำกัดส่วนลดเพิ่มสูงสุด 3,500 บาท ต่อท่านตลอดรายการ )

บัตรเครดิตกสิกรไทย
รับเครดิตเงินคืน 130/350/1,100/2,300/4,700.- เมื่อแบ่งชำระ 0% นาน 6-10 เดือน ผ่าน KBank Smart Pay
ตั้งแต่ 5,000/10,000/30,000/60,000/120,000.- ขึ้นไปต่อเซลส์สลิป
(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 25,000.- ต่อบัตรตลอดรายการ )

ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ “CTB” เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลัก ส่ง SMS ไปที่หมายเลข 4545888 และได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อย (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์
รับเงินเครดิตคืน 300/1,000/2,200/4,500.- เมื่อแบ่งชำระ 0% ผ่าน SCB D-Jung นาน 6- 10 เดือนตั้งแต่ 10,000/30,000/60,000/120,000.- ขึ้นไปต่อเซลส์สลิป
(จำกัดรับเงินเครดิตคืนสูงสุด 18,000.- ต่อท่าน ตลอดรายการ )

ส่ง SMS ก่อนทำรายการ พิมพ์ CDJ เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลัก ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) *ลงทะเบียนทุกประเภทบัตร ยกเว้น บัตร Private Banking

บัตรเครดิตกรุงศรี
รับเงินเครดิตคืน 200/600/1,500/3,600/20,000.- เมื่อแบ่งชำระ 0% ผ่าน Krungsri Smart Plan นานสูงสุด 10 เดือน
ตั้งแต่ 15,000/30,000/60,000/120,000/500,000.- ขึ้นไปต่อเซลส์สลิป
(จำกัดรับเงินเครดิตคืนสูงสุด 60,000.- ต่อหมายเลขบัตร ตลอดรายการ )

ส่ง SMS ก่อนทำรายการ พิมพ์ CWE เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 061-404-5555 และรอรับข้อความตอบกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียน “ท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว” แล้วจึงทำรายการแบ่งชำระ

บัตรเครดิตกรุงเทพ
รับสิทธิ์แบ่งชำระ 0% นาน 6 / 10 เดือน ผ่าน Be Smart

บัตรเครดิตยูโอบี
แลกรับส่วนลดเพิ่ม 12% เมื่อแบ่งชำระดอกเบี้ย 0% นาน 4 / 6 / 10 เดือน
รับส่วนลดเพิ่ม 12% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ หรือ รับส่วนลดเพิ่ม 120 บาท เมื่อใช้คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน
(จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน ต่อบัตร ตลอดรายการ (เฉพาะรายการแบ่งชำระเท่านั้น))

*โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมจากสื่ออื่น ของแต่ละบริษัท/ธนาคาร 

TOP