Central Shock Sale @ Rama 2 - Central Department Store

Central Shock Sale @ Rama 2

 
23 ต.ค. 62 – 3 พ.ย. 62

ลดชัวร์ รัวช้อป
• สุดเซอร์ไพรส์! สินค้าราคาเดียวเริ่มต้น 99.-
• ลด/รับเพิ่มสูงสุด 30% จากเดอะวันและบัตรเครดิต
• รับฟรี! คูปองท้ายใบเสร็จมูลค่า 100.-
• พิเศษกับสินค้านาทีทองทุกวัน
รอบเวลา : 13.00 – 14.00 / 18.30 – 19.30 น.พระราม 2 ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

หมายเหตุ: เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ / เป็นไปตามเงื่อนไขเดอะวันและบัตรเครดิตที่
ร่วมรายการ / เฉพาะบัตรเครดิตที่ออกในประเทศไทย โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม
หรือวันที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย หรือจากสื่ออื่นๆ ของแต่ละบริษัทหรือธนาคาร / สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ทุกการใช้จ่าย 50 บาท รับคะแนนเดอะวัน 1 คะแนน คูปองท้ายใบเสร็จใช้ซื้อสินค้า 500 บาทขึ้นไปที่ห้างเซ็นทรัลพระราม 2 เท่านั้น 1 ใบเสร็จ ต่อ 1 แผนก

TOP