ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลแพ็กเกจเข้าร่วมงาน 59th GRAMMY AWARD 1 - Central Department Store

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลแพ็กเกจเข้าร่วมงาน 59th GRAMMY AWARD 1

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลแพ็กเกจเข้าร่วมงาน 59th GRAMMY AWARD ที่เมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 5 วัน 4 คืน จำนวน 6 รางวัล 

– คุณสุกานดา วิวัฒน์สมวงศ์
– คุณรุ่งนภา สำราญสุข
– คุณภัทร์พิชญา ชินกุลกิจนิวัฒน์
– คุณสิริรัตน์ พงศ์ทิพย์พนัส
– คุณอนิลรัตน์ นิติสาโรจน์
– คุณภาณี รังสิมานนท์

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ ท่านใดสละสิทธิ์หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
TOP