Cooking Secrets Mar’ 17 - Central Department Store

Cooking Secrets Mar’ 17

1 – 31 มี.ค. 60

• พบกับสาธิตการทำอาหารจากแบรนด์ต่างๆ ทุกวัน โดยแบ่งเวลาสาธิตออกเป็น 2 ช่วง
      – ช่วงแรก เวลา 13.30 น.
      – ช่วงที่สอง เวลา 17.00 น.

ณ เคาน์เตอร์สาธิตแผนกเครื่องครัว, เครื่องครัวไฟฟ้า
แผนกเครื่องครัว ชั้น 5 เซ็นทรัลชิดลม
แผนกเครื่องครัว ชั้น 5 เซ็นทรัลลาดพร้าว
แผนกเครื่องครัว ชั้น 4 เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า ชั้น 4 เซ็นทรัลบางนา
แผนกเครื่องครัว ชั้น 6 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

หมายเหตุ*
– โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

TOP