จากขุนเขา... สู่ศิลปาชีพ 70 ปีฟ้าในเฟรม - Central Department Store

จากขุนเขา… สู่ศิลปาชีพ 70 ปีฟ้าในเฟรม

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ร่วมกับ ห้างเซ็นทรัล และศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี สนับสนุนโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการ “จากขุนเขา สู่…ศิลปาชีพ : 70 ปี ฟ้าในเฟรม” เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตรอันงดงาม ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือชาวไทยภูเขา ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยเชิญ “โต๊ะทรงงาน” พร้อมลายพระหัตถ์ที่สะท้อนความห่วงใยพสกนิกรมาจัดแสดง

เชิญชมผลงาน “ราชาเหนือฟ้า ราชินีเหนือฝัน” และ “บันทึกของพ่อ” สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคพิเศษ ตลอดจน 40 ผลงานศิลปกรรมสื่อผสมหัตถกรรมผ้าชาวไทยภูเขาสุดประณีต บอกเล่าเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์ผ้าชาวไทยภูเขา และผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

วันที่ 3-16 ส.ค. 60 ณ ดิ อีเว้นต์ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างเซ็นทรัลชิดลม
วันที่ 3-16 ส.ค. 60 ณ ชั้น L2 และ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี
วันที่ 10-13 ส.ค. 60 ณ โซน THAITHAI ชั้น 2 ห้างเซ็นทรัลชิดลม

TOP