ประกาศรางวัลผู้โชคดี Sanrio Fair 2016 - Central Department Store

ประกาศรางวัลผู้โชคดี Sanrio Fair 2016

1000x450-new

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-โอซาก้า จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 90,000.-
1. คุณจิรัชญา ไมเออร์
2. คุณอภิฌานันธ์ กิจกระสัน
3. วิภาวี สุพรหมจักร

รางวัลที่ 2 ตุ๊กตา Hello Kitty Kimono Limited Edition จำนวน 5 รางวัลๆ ละ 1,850.-
1. คุณภาณุมาส ไชยเจริญ
2. คุณบดินทร์ สาตมูล
3. คุณสุมลมาลย์ โตสนธิ
4. คุณไพลิน กลิ่นทอง
5. คุณพัทธ์ธีรา ศรีศุจิกุล

เงื่อนไขการรับรางวัล
– ผู้โชคดีสามารถชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และรับของรางวัลได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เซ็นทรัลสาขาชิดลม ชั้น 7 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 ตามเงื่อนไขที่กำหนด*

 

TOP