Central Every Day’s No Bag Day - Central Department Store

Central Every Day’s No Bag Day

NoBag-1000-450

• ไม่รับถุงช้อปปิ้ง รับคะแนน The1Card เพิ่ม 10 คะแนน / ใบเสร็จ* ( จำกัดสูงสุด 50 คะแนน / สมาชิก / วัน)
• พิเศษ! รับคะแนน The1Card เพิ่มอีก 10 คะแนน/ ใบเสร็จ* เมื่อใช้ถุงผ้าเซ็นทรัลทุกรุ่น ( จำกัดสูงสุด 50 คะแนน / สมาชิก / วัน)

– รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว นำไปมอบให้กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และ มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม

ณ เซ็นทรัลทุกสาขา

หมายเหตุ*
– เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
– คะแนน The1Card จะเข้าในวันถัดไป

 

TOP